Welkom Gas, asseblief Teken aan | Registreer

ILAROPOLY HND Toelatingskeuringsdatums vir 2022/2023 Sessie

By - | Categories: Onderwys

Share this post:

ilaropoly

Die Federale Politegniese Ilaro Hoër Nasionale Diploma (HND) Toelatingskeuringsdatum vir die 2022/2023 akademiese sessie is deur die bestuur van die politegnikum aangekondig. Alle aansoekers wat hul registrasie suksesvol voltooi het, moet daarop let dat die keuringsdatums vir die verskillende skole soos volg is;

Neem asseblief kennis dat die Toelatingseksamen (CBT Eksamen) vir alle HND Voltydse Aansoekers geskeduleer is vir Saterdag, 3 September 2022

Alle HND aansoekers in die
🙁a) SKOOL VIR INGENIEURSWESE
Departemente:
(i) Agric en Bio-Omgewingsingenieurswese, (il) Siviele Ingenieurswese, (ili) Rekenaaringenieurswese, (iv) Elektriese Ingenieurswese, (v) Meganiese Ingenieurswese

(b) DEPARTEMENT VAN OMGEWINGSTUDIES
:
(I) Argitektoniese Tegnologie, (li) Kuns en Ontwerp, (siek) Boutegnologie, (iv) Boedelbestuur, (v) Hoeveelheidsopmeting, (vi) Landmeting en Geoinformatika, (vi) Stads- en Streekbeplanning

(c) SKOOL VIR KOMMUNIKASIE- EN INLIGTINGSTEGNOLOGIE
Departemente
: (i) Biblioteek- en Inligtingkunde, (ii) Massakommunikasie, (ili) Kantoortegnologie en -bestuur

(d) DEPARTEMENT VAN BESTUURSTUDIES
:
(I) Rekeningkunde, (il) Bankwese en Finansies, (ili) Besigheidsadministrasie, (iv) Versekering, (v) Bemarking, (vi) Openbare Administrasie, (vil) Belasting

(e)SKOOL VIR SUIWER EN TOEGEPASTE WETENSKAPPE
Departemente:
(i) Rekenaarwetenskap, (il) Voedseltegnologie, (ili) Gasvryheidsbestuur, (iv) Wiskunde en Statistiek, (v) Voeding en Dieetkunde, (vi) Wetenskaplaboratoriumtegnologie

Vereiste vir die siftingseksamen
Alle HND-kandidate moet die volgende na eksamensentrum bring:
a. Drukstukke van die erkennings- en eksamenstrokies.
b. Skoon en duidelike afskrifte van ND-kennisgewing van resultaat en o / vlak resultaat.
c. O'level Result Checker Card / Pin
d. Industriële aanhegtingsbrief (IT-brief)

Plek vir alle toelatingseksamens is die Polytechnic ICT Unit, Weskampus.
Eksamendatum: Saterdag 3 September 2022
Tyd: 08:00 vm.
N.B.
ALLE TOELATINGSEKSAMENS IS REKENAARGEBASEERD.

Vir klagtes, kontak asseblief die hulptoonbank aanlyn op die skool se webwerf.

Babatola, A. F. (MEV.)
Registrateur

Deel hierdie post: