Karibu Mgeni, Fadhili Ingia | Register

Upendo kwa bahati nyota, Jumamosi tarehe 12 Novemba 2022 update

By - | Categories: Mfululizo wa TV Tagi

Share this post:

Love by Chance Starlife Full Story Gungun akikumbuka maneno ya Ranvijay. Anasema nimempoteza baba yangu, hii sababu haitoshi. Maya anasema tervi yake ya Riddhesh kesho, nimewaalika marafiki zake wote wa karibu, unaweza kuwaalika marafiki zako, yuko wapi Ranvijay. Gungun anauliza kwa nini unauliza juu yake. Maya anasema yeye ni BF wako, umeweka posts nyingi kumhusu. Gungun anasema yeye sio BF wangu.

Maya anasema nadhani wote wawili mlikuwa mmevunjika, nendeni mkafanye mahojiano sasa. Gungun anauliza Akriti alisema nini kuhusu dhambi yangu.

Maya anasema alikuwa anauliza kama mumeo atakwenda Marekani na sisi, je umeolewa, sina shida kama umeolewa na Ranvijay, nataka kujua tu. Gungun anakumbuka Anu na anauliza mbwa yeyote mwendawazimu aliniuma kwamba nitamuoa, niache peke yangu. Anaondoka. Maya anasema lazima uje na mimi Marekani. Akriti anamtaka Anu aje hivi karibuni. Anu anauliza umechukua likizo leo. Anasema dept yangu imebadilishwa, sina kazi nyingi hivyo nilifikiria kupanua likizo, Maya alitualika kwa tervi ya Riddhesh. Anamuomba aende, hataki kwenda.

Anauliza kwa nini, kwa sababu Charu alikukaripia, unaweza kwenda na mimi, suala lake la masaa machache, basi Maya na Gungun watakwenda Marekani. Anaondoka. Charu anasema habari za tervi za Riddhesh zimechapishwa, Maya atakuwepo, lakini tunapaswa kwenda. Anu anasema sawa. Golu na Yug wanazungumzia kuhusu Gungun. Golu anauliza ni Gungun kweli anakwenda Marekani. Anu anasema sikuuliza. Yug anauliza hutamjali. Anu anasema sitamzuia, sikufanya kosa lolote. Yug anasema fanya kile unachojisikia sawa. Anu anasema nitakubali hii kama hatima.

Golu anauliza unaweza kuishi bila yeye. Anu anasema sijui. Yug anauliza anaweza kuishi bila wewe. Anasema ndiyo, hivyo anaondoka. Anu anasimamisha baiskeli yake mbele ya gari. Bunduki inashuka kwenye gari. Anasema hivyo unakwenda Marekani. Anasema ndio. Anasema unafikiri utaendelea kuwa na furaha huko. Anasema unafikiri nimefurahi hapa. Anasema nakuhudumia. Anasema nataka kuongea na wewe, kwa nini Akriti anazungumzia ndoa yangu, ongea naye, yeye ni mkeo. Anasema hatanisikiliza. Anauliza kwa nini, yeye ni mke wako. Anasema wewe ni mke wangu. Anasema usinitukane. Anasema unaweza kupata kiburi hiki kesho. Anasema kamwe. Anauliza tunaweza kukutana popote jioni, sitaki kurudi nyumbani. Anauliza kwa nini, niko busy leo. Anasema vizuri, niambie kama una muda, nitasubiri wito wako.

Anakwenda. Anasema nataka kwenda mbali na wewe, tayari ni ngumu, usifanye iwe ngumu zaidi, lazima niende Marekani hivi karibuni. Neeti, Khushi na Chavi wako pamoja na Akriti. Wanamkumbusha kuhusu mpango wa chakula cha jioni. Akriti anasema kwa kweli nimesahau. Chavi anauliza tunakwenda lini. Akriti anasema Anu hayupo nyumbani, niliongezewa likizo yangu, lakini hachukui likizo. Khushi anasema anachosha, tutakwenda. Neeti anasema ndiyo, tutamuomba Anu aje huko baada ya ofisi. Akriti anasema sawa, nitamuuliza Anu. Chavi anamuomba achukue ruhusa kutoka kwa wazee. Akriti anatabasamu na kusema sawa, nitauliza. Neeti anasema baada ya yote, ulikuwa mpango wako. Wanakwenda Charu.

Khushi anasema Akriti alipanga siku ya wanawake kwetu, anataka kutupeleka kwa ajili ya chakula cha jioni. Chandru anasema nitajiandaa na kuja. Neeti anasema wanawake tu. Sunanda anasema sitakwenda. Charu anawataka wasichana hao kwenda na si kuchukua wazee. Sunanda anahoji. Khushi anauliza tunaweza kwenda. Charu anasema nendeni mkachukue wazee kama mnataka. Chandru anasema muulize Goli pia. Akriti anasema asante, tutapata chakula cha jioni nje ya leo. Sunanda anasema vizuri, nitakuja, lakini sijui kula chakula kwa uma na kijiko. Akriti anasema faini yake, pia tutakuwa na chakula kwa mikono. Sunanda anapata furaha. Chavi anasema tutamchukua Goli pia. Divya anamtaka Akriti kumuuliza Anu pia. Anu anauliza Gungun utakutana na mimi. Anasema vizuri, mara ya mwisho. Anauliza wapi. Anasema popote unaposema. Anasema mgahawa wako wa fav, mti wa kuanguka, nitaweka meza. Anasema sawa. Anapigiwa simu na Akriti. Anauliza ulikuwa unaongea na nani. Anasema wito wa kazi. Anasema sisi sote tunakwenda kula chakula cha jioni, wewe pia unakuja. Anasema hapana, nina kazi nyingi, nina mkutano wa chakula cha jioni na wanasayansi wa Marekani, nyote mnakwenda. Anahuzunika na kusema hatakuja, ana kazi. Khushi anauliza tutakwenda wapi. Akriti anasema mti ulioanguka. Dean anamtaka Anu kutuma sinodi kwa barua. Anu anasema nitarudi nyumbani na kutuma. Anauliza unakwenda mapema sana. Anasema naenda kwa dharura binafsi, nitakuandikia barua usiku. Anafikiri dharura ni nini. Anaondoka kwa haraka. Wenzake wanamzungumzia. Majani ya Anu. Gungun anafikiria nini cha kuvaa, ni mkutano wa mwisho. Maya anakuja na kubishana naye. Anasema kama umempoteza baba yako, basi nimempoteza mume wangu, nimekuja kushiriki huzuni. Gungun anamuomba asichukue hatua, baba hayupo hapa kuona tamthilia. Maya anasema unadhani huzuni yangu ni mchezo wa kuigiza. Gungun anasema hukuwahi kumjali, ulivunja moyo wake, nakuja Marekani kwa sababu zangu binafsi. Maya anauliza ni kitu gani hicho. Gungun anasema unajua maana ya kibinafsi, usiingilie. Maya anamwomba awaalike marafiki zake huko Tervi.

Sargam na Sunanda wakimsifu Akriti. Kila mtu yuko tayari. Goli anakuja nyumbani na kuuliza wote mnakwenda wapi. Sunanda anasema tunakwenda kwenye chama. Akriti anasema natupa chama, jiandae na kuja. Goli anasema nimechoka sana. Kila mtu anasisitiza. Goli anasema tafadhali, nimechoka sana. Akriti anasema basi unapaswa kuja, nitakuchukua nyote kwa uzoefu wa mwenyekiti wa massage baada ya chakula cha jioni. Sargam anauliza nani anafanya hivyo. Chavi anasema mwenyekiti anafanya hivyo. Goli anawaomba waende. Sunanda anamtaka aje haraka, vinginevyo mpango huo utafutwa. Akriti anasema ndio, malipo ya uhifadhi wa meza yanaweza kupata taka. Charu anamuomba Goli aende, ajiandae haraka, usipoteze pesa. Khushi anauliza tutakwendaje, Ankit hayupo hapa. Akriti anasema nitaweka kitabu cha gari. Anu anakuja kwenye mgahawa na kusubiri Gungun. Anamtaka mwanaume huyo apate sahani zote maalumu, hajui mtu mwingine atakuwa na nini. Mhudumu anasema sawa na kwenda. Anu anamuona Gungun akija na mawimbi kwake. Anasema umeniita hapa, kwa nini. Anamuomba apate chakula kwanza kisha azungumze. Anaona sahani nyingi zilizoagizwa. Anauliza nani mwingine anakuja. Anasema ni wawili tu kati yetu. Anauliza tutakuwa na chakula kingi sana. Anasema sikuja kupata chakula. Anasema sitakuacha uende bila kupata chakula. Anasema mimi si mgonjwa, kwa nini unanilisha. Anasema si maswali yote yenye majibu. Anamlisha kwa mikono yake. Anasema baba alikukasirikia, alikupenda sana, Tervi wa baba yake kesho, utakuja. Anasema ndiyo, nitakuuliza kitu, ni imp kwenda Marekani. Anasema ndio. Anauliza kwa nini, utakuwa peke yako hapo. Anauliza nani yuko hapa kwa ajili yangu. Anasema mimi nipo hapo. Anasema haijalishi, utakutana nami kwa siri maisha yote na kumficha mkeo, mimi ni nani, usiharibu maisha yako ya ndoa, vinginevyo nitalaumiwa. Familia iko njiani kwenye gari na kuimba nyimbo. Wanajadili menyu. Akriti anacheka. Sunanda anauliza kuna non veg pia. Akriti anasema usijali, ni mgahawa safi wa mboga. Anu anauliza ni lini tutakutana tena. Gungun anasema nitakwambia ikiwa ni lazima nikutane. Anasema niambie utakapokata tiketi, nitapanga siku ipasavyo. Anamuomba aendelee kutenganisha mambo. Anakwenda. Anaacha simu yake pale. Anamfuata na kumuuliza nini kilitokea. Anasema sipendi mazungumzo yenu. Anasema nakuchukulia wewe mke wangu, sio Akriti. Anamuomba afunge. Akriti na familia hufika huko. Hamuoni na kuondoka. Gungun anabishana na Anu.

Anasema vizuri, nenda Marekani na kuolewa na mtu mzuri. Anasema sitaki kuoa, natamani sana nife na kwenda kwa baba. Anu anamshika mkono na kumuomba afunge. Anasema acha mkono wangu… Anaacha mkono wake.

Kila mtu anakaa. Wanapenda mahali. Simu ya Anu inaita. Akriti anasema mlio huu wa simu ni kama simu ya Anu. Khushi na Akriti wanapata simu ya Anu. Anu anasema kumbuka kitu kimoja, nitafanya kile kile unachokifanya, ukifa, basi pia nitakufa, namaanisha, unajua maana ya kufuta dhambi. Gungun anasema usinichafue kihisia. Anasema fikiria mara moja juu yangu kabla ya kujidhuru mwenyewe. Anaondoka. Anatafuta simu yake. Anarudi kuchukua simu yake. Akriti anauliza unatafuta hii. Anasema wewe hapa. Sargam anasema sote tuko hapa. Anachukua simu yake.

Anasema sikujua unakuja hapa kwa ajili ya chakula cha jioni. Akriti anasema ulikuwa na shughuli nyingi. Anu anasema nilikuwa nimeeleza kuhusu mkutano na wajumbe wa Marekani, nilikuwa nimekuja nao, endelea. Anamuomba ajiunge. Anasema lazima niondoke, wajumbe wanasubiri. Anaondoka. Anakasirika na kukataa kula. Kila mtu anasisitiza ale. Akriti anapiga kelele sitaki kula, usinisumbue. Wote wanamwangalia.

Asubuhi yake, Gungun na Maya wako katika tervi ya Riddhesh. Charu na familia wanakuja kumuombea. Akriti anaona Gungun na Anu wakionana. Anasema mjomba hayupo na wewe, usifikiri uko peke yako, mimi nipo, Jiju na familia yako wapo na wewe, mumeo na wakwe zako pia wako na wewe. Gungun anamtaka aondoke. Charu anamtaka Neeti kutoa sadaka zao. Gungun anauliza ni nini. Charu anasema Riddhesh alionekana moong ki dal halwa, tulipata vitu vya puja na sufuria ya shaba. Gungun anasema hii haihitajiki, tunayo. Maya anabishana na Charu. Anasema ulikuja kumpa gyaan, yuko na mama yake.