Karibu Mgeni, Fadhili Ingia | Register

Barrister Babu Joyprime, Ijumaa tarehe 11 Novemba 2022 update

By - | Categories: Mfululizo wa TV Tagi

Share this post:

Barrister Babu Msichana huyo akicheza mbele ya maafisa wa Uingereza. Anirudh anaona Krantikari ikichukuliwa na polisi. Maafisa hao pia hucheza naye. Anacheza pamoja na kupata funguo kutoka kwa afisa. Anirudh anachukua funguo na kufungua Krantikari. Anaona kila mtu anacheza. Bondita anakuja kwa haki kumpata. Anamtafuta.

Anajaribu kuona kama anaonyesha baadhi ya vijisenti kwa ajili ya pesa. Anamuona Anirudh akiwa amejificha, akifanya mazoezi ya moto. Anashtuka. Msichana anadhani huyu ni Bondita, mke wa Anirudh…

Afisa afyatua risasi hewani. Anapiga kelele kusimamisha kipindi hiki, mfungwa amekimbia. Bondita ashtuka. Anirudh anakamatwa. Wananchi wanakimbia. Bondita anasema ngoja niende Anirudh. Msichana anaona Anirudh amekamatwa. Afisa anauliza wewe ni nani, kwani unafanya kazi na nani. Msichana anafikiri lazima nimpige risasi polisi huyu ikiwa ni lazima niokoe maisha ya Anirudh, bunduki yangu inahifadhiwa karibu na polisi hao. Anatupa petroli huko. Moto unasambaa. Anirudh na afisa huyo wakishika moto. Bondita anashtuka na kupiga kelele. Msichana pia anashtuka. Anasema ngoja niende nikamuokoe. Mwanachama wa timu yake anamsimamisha. Anasema nchi inakuhitaji, je, unataka kumuokoa Anirudh au unataka taifa huru, uamue. Anirudh anajaribu kulipua moto. Msichana huyo anasema hakuna kinachonikwamisha zaidi ya uhuru wa nchi. Anakwenda.

Bondita anafikiria kufanya kitu. Anachukua blanketi na kukimbilia Anirudh. Anazirai. Anapiga kelele kuomba msaada. Anamtaka asiwe na wasiwasi. Anamvuta na kumpeleka kwenye mkokoteni. Anamrudisha nyumbani. Asubuhi yake, Bondita anakaa akitunza majeraha yake. Wanakijiji wanaangalia. Bihari anakuja na kusema Trilochan amenituma hapa kumpeleka Anirudh hospitali, anaongea na daktari. Anasema nisamehe, siwezi kumpeleka hospitali, yake kuhusu kujithamini kwake. Bihari anasema lakini matibabu ni muhimu. Anasema Vaid alikuwa amemtibu, unaweza kwenda. Wanawake wa kijiji hicho wanamsifu Bondita. Bihari anakwenda. Anirudh anapata fahamu. Anakumbuka chochote kilichotokea. Anauliza kwa nini ulihatarisha maisha yako. Anasema nisamehe Bondita, sikuweza kupata karo yako ya shule. Analia. Anasema usiseme hivi, siwezi kamwe kukuacha upoteze, tutajitahidi sana kujiunga na shule. Anasema wewe ni mzuri sana, Bondita, unapaswa kukasirika kwamba nilivunja ndoto yako. Anasema hupaswi kuhatarisha maisha yako. Anasema nimepoteza. Anasema sitaongea na wewe. Anapata bahasha. Anasoma barua, mission ilifanikiwa, nashukuru, utapata ada ya Bonita kulingana na ahadi yangu. Anatabasamu.

Anaomba msamaha kwa Bondita na kusema nilikosea, ulikuwa sahihi. Anamuomba afumbue macho na kuona. Anasema nimepata ada yako ya shule, unaweza kwenda shule na kusoma, unaweza kuwa barrister babu. Rishta tera mera….anacheza…. Anamkumbatia. Wanalia kwa furaha. Anasema niahidi, hutahatarisha maisha yako tena. Anasema hapana. Anasema daima utajilinda na kujali furaha, niahidi. Anakumbuka ahadi yake. Anasema lengo la maisha yangu ni kutimiza wajibu wako, naweza kufanya lolote kwa ajili yake. Anasema maisha yako, furaha ndiyo kila kitu kwangu, naweza kufanya lolote kwa ajili yake. Trilochan anakuja na kusema basi kuna njia moja tu ya kumfanya Bondita afurahi, arudi naye.

Anirudh anasema lazima nifanye mengi kwa Bondita. Trilochan anasema fanya hivyo, kaa nyumbani, kaa vizuri na furaha, fanya wajibu wako. Anirudh anasema siwezi kukaa nyumbani ambako mwanamke kama Sampoorna anaishi. Trilochan anamtaka Bondita amweleze Anirudh. Anasema mimi ni mzee na nilifikiria kitu cha kusema hivi. Bondita anamfanya Anirudh kuapa. Anasema rudi nyumbani kwa ajili yangu, ulikuwa umethibitisha chochote unachotaka, heshima na heshima yako ilizidi kuwa juu, mheshimu Trilochan kwa kumsikiliza, kuhusu Sampoorna, anaweza kukaa haveli, tutaamua kama atabaki moyoni na akilini mwetu. Trilochan anasema yuko sahihi. Anirudh anauliza nitawezaje kusamehe alichofanya. Bondita anasema kama kuna jambo lolote lingekutokea basi ningejisamehe au kusoma tena, je, unataka hili litokee. Trilochan anasema nakuomba urudi nyumbani. Anirudh anasema usifanye hivyo. Wanalia. Anirudh anasema ukitaka, basi tutarudi nyumbani, tutakaa na kila mtu, ahadi yangu. Trilochan anasema makubwa, nitakwenda kujiandaa, nyinyi mnarudi, maadhimisho yake ya ndoa, kila mtu ataona makaribisho yenu. Bondita anatabasamu. Asubuhi yake, Anirudh na Bondita wanakutana na wanakijiji. Mwanaume anasema hujawahi kutufanya tutambue kuwa hatuko sawa na wewe. Bondita anasema nitakuja tu. Anakwenda nyumbani na kupata hisia. Anafikiria daima kuweka kioo chake naye. Wanarudi nyumbani. Bondita anasema diwali hayuko karibu, kwa nini mwanga mwingi. Trilochan anasema diwali yake kwetu, Ram wetu na Sita wamerudi leo. Somnath na Batuk wanawaomba waingie. Trilochan anamtaka Sampoorna kupata sahani ya aarti. Sampoorna anakuja na Binoy na anafanya aarti. Bondita anasema nilikuwa nimekwambia, heshima ya Anirudh haitavunjika, angalia hili, alikuwa amelipa ada ya shule kwa bidii yake.

Trilochan anamuomba Binoy amkumbatie Anirudh, alirudi kutoka kwenye kifo, akawa nguvu zake, sio kibaraka wa mke. Grahpravesh ya Bonita hutokea. Trilochan inawabariki. Binoy anasema nafurahi kwamba ulishinda changamoto na kurudi. Anamkumbatia Anirudh. Trilochan anasema jiandae kwa sherehe, je, huna furaha. Bondita anasema nimefurahi sana, lazima nitibu majeraha ya Anirudh kwanza. Trilochan anasema unamtunza mume wako. Bondita anakuja Anirudh na kusema nitatumia lep kwenye majeraha yako. Anirudh anamtaka afumbe macho na kukaa. Anamzawadia saa. Anauliza ni hii kwangu. Anasema ndiyo, tazama inaonyesha muda, ni muhimu kwamba uelewe umuhimu wa muda, unataka kuwa barrister, kila wakati ni wa thamani. Anamshukuru na kumwita barrister babu. Anasema umesema barrister babu vizuri, ina maana umeanza kuongea kwa Kiingereza, nimefurahi sana. Anasema napenda kusema baristra babu. Anasema sawa, saa hii sio zawadi yoyote kwa maadhimisho ya ndoa, ni zawadi kwa matokeo yako ya mitihani ya kila mwaka. Anaonyesha matokeo. Anasema uliongoza katika kila somo, nina furaha sana, najivunia. Anahisi kuumizwa.

Anasema samahani, kaa hapa. Anafanya misaada. Anasema majeraha yako daima yatanikumbusha kuwa ulinipigania sana. Analia na kuondoka. Anadhani nina furaha utasoma vizuri na kuwa barrister babu.

Anirudh akiandika shajara yake. Anaandika kuhusu msichana huyo jasiri, muda aliokaa naye, amekuja kama msukumo kwake. Anaandika kwamba nimechukua jukumu la kumfanya Bondita awe babu wa barrister, nataka niwaambie kwamba… Anatafuta wino. Anakwenda chumbani kwa Bongati na kupata sanduku la wino. Anasema amefanya kazi zake za nyumbani. Anasoma Anirudh na Bondita. Anashtuka na kukumbuka maneno yake. Bondita anajiandaa. Anirudh anakwenda kwake. Bondita anasema nimeandika jina la Anirudh mkononi mwangu, mrembo wake, nafikiria kuliandika kwa upande mwingine pia. Anirudh anamtuma Koyli. Bondita anaonyesha jina lake. Anasema nataka niwaambie kitu. Anasema jina hili ni maisha yangu, maadhimisho ya harusi yetu leo. Anasema nataka kusema hivyo….

Anafikiri nitaelezaje kwamba nina wasiwasi na maneno yako, ndoa za utotoni zimeathiri moyo wako vibaya. Anamtaka akamilishe kazi za nyumbani. Anasema tutasoma pamoja baada ya Utsav. Anapiga kelele usiniite Pati babu. Anamkaripia. Anasema lakini kwa nini, hatujaolewa. Anasema nilikuwa nimekwambia, nikakueleza, nikakuonya, kwa nini unatenda ukaidi. Anamuomba aje. Anampeleka washroom. Anamtaka kunawa mikono na kukaa kusoma. Anakataa. Anasema sitaki kukulazimisha, imp yake, hauko sahihi. Ananawa mkono. Analia na kuondoka. Anauliza kwa nini siwezi kumueleza. Anadhani ndoa yetu haiwezi kuwa kama ndoa nyingine, lengo lako liwe kuwa barister babu, sio mke wangu.

Wageni waalikwa wakiingia Jashan. Sampoorna anafikiria nini cha kufanya ili kupata utawala mikononi mwangu. Trilochan anamtambulisha rafiki yake wa utotoni Ramanujh na familia yake. Anirudh anashtuka kumuona msichana huyo huyo. Anasema Azadi anaeleza. Trilochan anauliza unamjua Manorama. Anirudh anasema hapana, nakutana naye kwa mara ya kwanza. Trilochan anamsifu. Anirudh anatabasamu.

Trilochan anasema Ramanujh amekuja kutafuta muungano kwa ajili yake. Mama yake Manorama anamuomba aombe hekaluni na aje. Trilochan anamuomba Anirudh amchukue. Bondita anafanya kazi zake za nyumbani. Anafikiri kwa nini Anirudh anafanya hivyo. Anirudh anauliza unafunga ndoa kwa ajili ya misheni yako au wazazi wako. Manorama anasema sitaki wazazi wangu wajue kuhusu avatar yangu ya Krantikari na wasiwasi, nilitaka kuomba msamaha na kukushukuru. Anatabasamu. Trilochan anamwita Bondita. Bihari anakwenda Bondita na kusema njoo haraka, wageni wamekuja. Anasema sitakuja, Anirudh aliniomba nikamilishe kazi za nyumbani kwanza. Anasema usijali, Trilochan ataelezea Anirudh, njoo. Anasema hapana, nitamaliza masomo na kuja. Anakasirika na kusema huwezi kunyakua haki zangu.

Anirudh anasema faini yake, najua kungekuwa na sababu fulani, Krantikari inapaswa kuwa kama hewa tu ya kuhisi, sio kukamata, nitaweka siri yako, hakuna atakayeijua. Manorama anasema asante. Anasema asante, nililipa ada na Bondita anakwenda shule sasa. Anasema nimemuona, ni jasiri, aliokoa maisha yako. Bondita anauliza mimi sio mkeo. Analia. Anirudh anadhani lazima nimfanye Bondita azingatie masomo, nina wasiwasi naye. Anirudh hasikii mazungumzo ya Trilochan. Trilochan anauliza lengo lako liko wapi. Anamuomba aende kumsaidia Manorama, anahitaji msaada wa mwanaume. Bondita anakuja. Trilochan anamtambulisha rafiki yake. Bondita anamuona Anirudh akiwa na wasichana. Anadhani sitazungumza naye sasa. Anacheza ngoma katika kazi. Vase huvunjika na kuanguka karibu na Manorama. Trilochan anauliza uko sawa. Anirudh anamfokea Bondita na kusema angeweza kuumia, kumuomba msamaha Manorama. Manorama anasema ilitokea kimakosa. Anirudh anamtaka Bondita kuomba msamaha. Bondita anasema hapana, sio kosa langu, umenifundisha kusema ukweli, sikufanya ianguke kwa makusudi, nilikuwa nacheza na mkono wangu uligusa vase, ni siku maalum kwetu, unapaswa kuwa na furaha, sio hasira. Anauliza ulikamilisha kazi za nyumbani. Anasema ndiyo, sikukutii, usikasirike, nahisi kukasirika, tutasherehekea maadhimisho ya ndoa yetu sasa. Anirudh anadhani ana furaha sana, jambo ambalo si lolote bali ni jukumu. Wanakaa. Bondita anamtaka mpiga picha kubofya picha yake nzuri. Mtu huwapa prop yenye umbo la moyo. Trilochan anasema mema yake. Anirudh na Bondita wanapata picha bonyeza. Anirudh anapiga kelele na kuvunja prop ya moyo. Anasema unasherehekea kitu ambacho si sahihi. Sampoorna anatabasamu. Anirudh anasema nachukia kuona haya yote. Bondita anauliza kuna ubaya gani, hawezi mume na mke kupata picha yao bonyeza. Anauliza Trilochan na kila mtu aseme, ni makosa haya. Wananchi wanasema si vibaya. Anamuuliza Anirudh kwa nini anahisi makosa yake. Bihari anamtaka Trilochan kumzuia Anirudh. Trilochan anasema hapana, sitamzuia mtu yeyote, Anirudh lazima akubali kwamba ameolewa na Bondita, yeye sio jukumu lake tu, bali mkewe, inatosha. Bondita anasema Trilochan alisema ni siku maalum kwetu, kama haikuwa vibaya hapo awali, ilikoseaje sasa, uhusiano unaunganishwa na uaminifu na kujitolea, haukuunganishwa na moyo. Anirudh anafikiria kumwambia ukweli leo.