Karibu Mgeni, Fadhili Ingia | Register

Rhapsody Of Realities 8 Novemba 2022: Neno moyoni mwako

By - | Categories: Ibada Tagi

Share this post:

Pastor Chris Oyakhilome 1 e1649729329756 MADA: Neno Moyoni Mwako (Rhapsody of Realities 8 Novemba 2022) Mpanzi hupanda neno. Na hawa ndio kwa upande wa njia, ambapo neno limepandwa; lakini wakati wamesikia, Shetani huja mara moja, na kuondoa neno ambalo lilipandwa mioyoni mwao (Marko 4: 14-15).

Rhapsody Ya Ukweli Kwa Ujumbe wa Leo:

Wakati wowote unapopokea Neno la Mungu ndani ya moyo wako, nguvu za giza, ukijua nguvu za Neno, huja haraka kujaribu kuiba kutoka moyoni mwako. Hivi ndivyo Bwana Yesu alivyoleta katika mfano wa mkulima. Inaelezea kwa nini watu wengine husikia Neno na hawalielewi. Wanaona vigumu kuelewa kwa nini, mara tu baada ya kupokea unabii wa ajabu, kuzimu yote inaonekana kulegea dhidi yao. Ni kwa sababu Shetani atafanya kila kitu kuiba Neno kutoka mioyoni mwao; atakutupia mishale na shutuma zake zote kwa nia ya kuiba Neno kutoka kwako. Alijaribu hila hii hata kwa Bwana Yesu, akihoji Neno ambalo lilikuwa limezungumzwa juu yake kwa kumwomba ajithibitishe (Luka 4: 3). Bila shaka, Mwalimu alifanikiwa kumrudisha adui kwa sababu alikuwa na Neno lililosimama vizuri moyoni Mwake. Lazima ulinde Neno kwa makusudi moyoni mwako. Wakolosai 3:16 inasema, "Neno la Kristo likae ndani yenu kwa utajiri…"; hiyo inamaanisha acha Neno litulie na liwe na mizizi moyoni mwako. Kwa njia hiyo, bila kujali adui anajaribu kuiba kutoka moyoni mwako, hatafanikiwa. Jambo la thamani zaidi katika maisha yako ambalo Shetani anatafuta kufuata ni Neno la Mungu moyoni mwako. Ndiyo sababu lazima ulinde Neno moyoni mwako. Usiruhusu Neno libaki kwenye "udongo wa uso" wa moyo wako ambapo adui anaweza kulifikia na kuligonga kutoka kwako. Iendeshe ndani ya roho yako kwa njia ya kutafakari na kuomba kwa lugha nyingine. Hallelujah! MAOMBI Mpendwa Baba, nakushukuru kwa utukufu wa Neno lako na mabadiliko ninayopitia hata sasa kama Neno lako linavyokita mizizi katika roho yangu, likizaa ndani yangu matunda ya haki. Asante kwa kunipa Neno lako la kuishi, kutumia katika kubadilisha hali za maisha ili kuendana na mapenzi yako kamili na hatima kwangu, kwa Jina la Yesu. Amina. UTAFITI ZAIDI: Luka 8: 11-15 (KJV) 11 Sasa mfano ni huu: Mbegu ni neno la Mungu. 12 Wale walio kando ya njia ni wale wanaosikia; Kisha huja shetani, na kuondoa neno kutoka mioyoni mwao, wasije wakaamini na kuokolewa. 13 Wao juu ya mwamba ni wao, ambao, wanaposikia, hupokea neno kwa furaha; na hizi hazina mizizi, ambayo kwa muda huamini, na wakati wa majaribu huanguka. 14 Na yale yaliyoanguka kati ya miiba ni wao, ambao, wakati wamesikia, huenda mbele, na kukatwa kwa utunzaji na utajiri na raha za maisha haya, wala hawaleti matunda kwa ukamilifu. 15 Lakini kwamba katika nchi nzuri ni wao, ambao kwa moyo mwaminifu na mwema, baada ya kusikia neno, kulitunza, na kuzaa matunda kwa uvumilivu. Waebrania 2:1 (KJV) 1 Kwa hiyo tunapaswa kuzingatia kwa bidii zaidi mambo ambayo tumesikia, isije wakati wowote tukayaacha yateleze. Wakolosai 3:16 (KJV) 16 Neno la Kristo likae ndani yenu kwa hekima yote; kufundishana na kuonyana katika Zaburi na nyimbo na nyimbo za kiroho, kuimba kwa neema mioyoni mwenu kwa Bwana. MPANGO WA KUSOMA BIBLIA WA MIAKA 1 Waebrania 8 & Yeremia 52 MPANGO WA KUSOMA BIBLIA WA MIAKA 2 1 Petro 5: 1-14 & Ezekieli 39 Rhapsody ya Ukweli 2022Ibada iliandikwa na Mchungaji Mchungaji Chris Oyakhilome (D.Sc., D.D.). Rais wa Loveworld Inc. aka Christ Ubalozi Int'l.