Karibu Mgeni, Fadhili Ingia | Register

MFM Siku 70 Za Kufunga na Kuomba 7 Oktoba 2022

By - | Categories: IbadaTagi

Share this post:

MFM MFM 2022 SALA YA SIKU SABINI NA MPANGO WA KUFUNGA – 7 Oktoba 2022 VITA VYA MAOMBI (3) SEHEMU YA 7: SITAKUFA BALI KUSOMA MAANDIKO YA MOJA KWA MOJA: Waebrania 11 KUKIRI: Zaburi 118: 16-17: Mkono wa kuume wa Bwana umeinuliwa: mkono wa kulia wa BWANA doeth kwa ujasiri. Sitakufa, bali nitaishi, na kutangaza matendo ya Bwana. SIKU YA 1 (Ijumaa, Oktoba 7, 2022) BREAK BY 5PM [Local Time] BIBLIA KATIKA SIKU 70 Siku ya 61: Yohana 13: 3 – Matendo 1: 1 – 6: 3 NYIMBO ZA IBADA SIFA NA SALA YA IBADA YA SIFA NA SHUKRANI (Kusemwa kila siku) MAOMBI KWA TAIFA (Kusemwa Ijumaa) MAOMBI:

 1. Hatima yangu katika gereza la mashambulizi ya pepo, hutoka kwa moto, kwa jina la Yesu.
 2. Utukufu wangu katika shimo la mizunguko miovu, hutoka kwa moto, kwa jina la Yesu.
 3. Kila vita vinavyopinga imani yangu, Ee Mungu, vinaibuka na kuinyamazisha, kwa jina la Yesu.
 4. Nilidungua mitandao yote ya pepo wanaokusanyika kupinga maombi yangu, kwa jina la Yesu.
 5. Maisha yangu hayataenda jinsi adui zangu wanavyotaka, kwa nguvu katika damu ya Yesu, kwa jina la Yesu.
 6. Nguvu zilizopewa jukumu la kutumia maisha yangu kama chombo cha sherehe zao, radi ya Mungu, zinawakatisha tamaa, kwa jina la Yesu.
 7. Kichwa changu, kataa uamuzi wa kuzimu dhidi yako, kwa jina la Yesu.
 8. Vita vilivyopewa jukumu la kuvuruga amani yangu, kufa, kwa jina la Yesu.
 9. Uharibifu mara mbili, uangukie juu ya adui wa hatima yangu, kwa jina la Yesu.
 10. Kinywa chochote kiovu kinachoniwekea laana ngumu, hushika moto, kwa jina la Yesu.
 11. Vita vya ajabu vilivyopewa dhidi ya mwisho wa mateso yangu, vilivyotawanyika kwa moto, kwa jina la Yesu.
 12. Taji ya shida na misiba iliyoandaliwa kwa ajili ya kichwa changu, kushika moto, kwa jina la Yesu.
 13. Kila taji la vita visivyokwisha katika maisha yangu, hushika moto, kwa jina la Yesu.
 14. Kila mwandiko wa vita dhidi ya maisha yangu, ufutwe kwa moto, kwa jina la Yesu.
 15. Upanga wa Mungu, huibuka na kugawanya ndimi za adui zangu, kwa jina la Yesu.
 16. Mkono mwovu ukibomoa vazi langu la hatima, uliliwa kwa moto, kwa jina la Yesu.
 17. Ee Mungu wa moto, choma mkono wa waovu ukizima nuru ya utukufu wangu, kwa jina la Yesu.
 18. Fadhila zangu zilizopotea, unafanya nini katika mwili wa adui yangu? Rudi kwangu, kwa jina la Yesu.
 19. Ndoto yoyote mbaya kufuta ushuhuda wangu, inaisha, kwa jina la Yesu.
 20. Kila roho ya utupu katika maisha yangu, inageuka na kufa, kwa jina la Yesu.
 21. Kama giza linavyokata tamaa mbele ya nuru, ndivyo matatizo yangu yote yatakavyokata tamaa mbele yangu, kwa jina la Yesu.
 22. Kila sura ya huzuni na utumwa katika maisha yangu, ifungwe milele, kwa jina la Yesu.
 23. Kila mwanaume au mwanamke mwovu mwenye nguvu katika maisha yangu, aangamizwe, kwa jina la Yesu.
 24. Ee Bwana, kila ulimi unaotema hukumu ya kifo juu ya maisha yangu uteketezwe kwa moto, kwa jina la Yesu.
 25. Ee Bwana, kila jitu katika nyumba ya baba yangu na nyumba ya mama yangu wakipigana vita dhidi ya maisha yangu, wafe kwa moto wa Roho Mtakatifu, kwa jina la Yesu.
 26. Kila mpango wa adui kuua matunda yangu yoyote, uharibiwe kwa moto, kwa jina la Yesu.
 27. Kila mkono ukiinua madhabahu ya kifo dhidi ya maisha yangu, hushika moto, kwa jina la Yesu.
 28. Mikono miovu, iliyopewa jukumu la kunifanya nipande lakini nisivune, nishike moto, kwa jina la Yesu.

SALA YA SIFA NA SHUKRANI (KUSEMWA KILA SIKU)

Baba kwa jina la Yesu, nakushukuru kwa:

 1. Kunivuta kwa sala na nguvu,
 2. Wokovu wa nafsi yangu,
 3. Kunibatiza kwa Roho Mtakatifu,
 4. Kuzalisha karama za kiroho juu ya maisha yangu,
 5. Matunda ya roho yanayofanya kazi ndani yangu,
 6. Zawadi nzuri ya sifa,
 7. Njia zote ulizoingilia mambo yangu,
 8. Mpango wako wa Kimungu kwa maisha yangu,
 9. Hutaniacha kamwe wala kuniacha,
 10. Kunileta mahali pa ukomavu na maisha ya kina zaidi,
 11. Kuniinua nikianguka,
 12. Kuniweka katika amani kamili,
 13. Kufanya vitu vyote vifanye kazi pamoja kwa manufaa kwangu,
 14. Kunilinda dhidi ya mitego ya fowler na kutoka kwa tauni ya kelele,
 15. Nguvu ya ajabu katika Neno Lako na katika Damu ya Mwanakondoo,
 16. Ukiwapa malaika wako mashtaka juu yangu,
 17. Kunipigania dhidi ya wapinzani wangu,
 18. Kunifanya niwe zaidi ya mshindi,
 19. Kutoa mahitaji yangu yote kulingana na utajiri Wako katika utukufu,
 20. Uwezo wako wa uponyaji juu ya mwili wangu, nafsi na roho yangu,
 21. Kufurika moyo wangu kwa nuru ya mbinguni,
 22. Daima kunisababisha nishinde katika Kristo Yesu,
 23. Kugeuza laana zangu kuwa baraka,
 24. Kuniwezesha kukaa kwa usalama,
 25. Baraka zote za uzima,
 26. Ukuu wako, nguvu, utukufu, utukufu, utukufu na uadilifu wako,
 27. Kunyamazisha adui na avenger,
 28. Uko mkono wangu wa kuume na mimi sitaguswa,
 29. Wewe ni mwaminifu na utasaidia mwenyewe,
 30. Bila kuruhusu maadui zangu kufurahi juu yangu,
 31. Upendo wako wa ajabu,
 32. Wewe ni mkubwa na unastahili kusifiwa,
 33. Kuikomboa nafsi yangu kutoka kwa kifo na miguu yangu kutokana na kukwama,
 34. Wewe ni ngome yangu na kimbilio langu wakati wa shida,
 35. Uaminifu wako na matendo yako ya ajabu,
 36. Tendo lako la nguvu na kupita ukuu,
 37. Kutawanya upofu wa kiroho kutoka kwa roho yangu,
 38. Kuniinua kutoka kwa kina,
 39. Kunihifadhi na kuzuia miguu yangu isiteleze,
 40. Jina lako ni mnara imara, mwenye haki anakimbilia humo na yuko salama.

MAOMBI KWA AJILI YA TAIFA (KUSEMWA IJUMAA)

MAANDIKO: 1 Timotheo 2: 1-2: Kwa hiyo, nahimiza kwamba, kwanza kabisa, dua, sala, maombezi, na kutoa shukrani, zifanyike kwa ajili ya watu wote; Kwa wafalme, na kwa wote walio na mamlaka; ili tuweze kuishi maisha ya utulivu na amani katika uchamungu na uaminifu wote. Yeremia 1:10: Tazama, siku hii nimekuweka juu ya mataifa na juu ya falme, kung'oa, na kuvuta chini, na kuharibu, na kutupa chini, kujenga, na kupanda. Maandiko mengine: Isaya 61: 1-6; Waefeso 6: 10-16 Ibada ya Sifa

 1. Baba, kwa jina la Yesu, nakiri dhambi zote na uovu wa nchi, wa mababu zetu, wa viongozi wetu, na wa watu. Mfano, vurugu, kumkataa Mungu, rushwa, ibada ya sanamu, ujambazi, tuhuma, dhuluma, uchungu, ghasia za umwagaji damu, pogromu, uasi, njama, kumwaga damu isiyo na hatia, migogoro ya kikabila, utekaji nyara na mauaji ya watoto, uchawi, usimamizi mbaya, uzembe, n.k.
 2. Ninaomba rehema na msamaha, kwa jina la Yesu.
 3. Ee Bwana, uikumbuke nchi yetu na uikomboe.
 4. Ee Bwana, uokoe nchi yetu kutokana na uharibifu na hukumu.
 5. Ee Bwana, nguvu zako za uponyaji zianze kufanya kazi juu ya nchi yetu, kwa jina la Yesu.
 6. Nguvu zote za giza zinazozuia kuhama kwa Mungu katika taifa hili, zitolewe zisizo na nguvu, kwa jina la Yesu.
 7. Ninamwamuru mwenye nguvu za kiroho anayesimamia nchi hii afungwe na aibu, kwa jina la Yesu.
 8. Kila uanzishwaji mbaya na mti wa kishetani katika nchi hii, ung'olewe na kutupwa motoni, kwa jina la Yesu.
 9. Ninapinga kila roho ya mpinga Kristo anayefanya kazi dhidi ya taifa hili na ninawaamuru wafadhaike kabisa, kwa jina la Yesu.
 10. Ninaamuru mawe ya moto kutoka kwa Mungu kuanguka juu ya kila operesheni na shughuli za kishetani za kitaifa, kwa jina la Yesu.
 11. Ee Bwana, tamaa, mipango, vifaa na matarajio ya adui kwa nchi hii yavunjike moyo kabisa, kwa jina la Yesu.
 12. Kila laana ya kishetani ya taifa hili, huanguka chini na kufa, kwa jina la Yesu.
 13. Kwa damu ya Yesu, dhambi zote, uovu, ibada ya sanamu na maovu zikome katika nchi, kwa jina la Yesu.
 14. Ninavunja kila agano ovu na kujitolea vilivyowekwa juu ya nchi yetu, kwa jina la Yesu.
 15. Ninasihi damu ya Yesu juu ya taifa, kwa jina la Yesu.
 16. Ninaamuru mapenzi ya Mungu kwa nchi hii, iwe shetani anapenda au la, kwa jina la Yesu.
 17. Mamlaka na mamlaka zote kinyume nchini Nigeria, zichanganyikiwe na ziwekwe aibu, kwa jina la Yesu.
 18. Ninafunga kila lango la kishetani katika kila mji wa nchi hii, kwa jina la Yesu.
 19. Kila kiti kibaya cha enzi katika nchi hii, kivunjwe vipande vipande, kwa jina la Yesu.
 20. Ninafunga vikosi vyote hasi vinavyofanya kazi katika maisha ya viongozi wa nchi hii, kwa jina la Yesu.
 21. Ee Bwana, weka mikono yako ya moto na nguvu juu ya viongozi wetu wote, kwa jina la Yesu.
 22. Ninamfunga kila pepo anayekunywa damu katika nchi hii, kwa jina la Yesu.
 23. Ee Bwana, Mkuu wa Amani atawale katika kila idara ya taifa hili, kwa jina la Yesu.
 24. Kila roho ya kupinga injili, ichanganyikiwe na itolewe kuwa haiwezekani, kwa jina la Yesu.
 25. Ee Bwana, tupeni viongozi watakaoona majukumu yao kama wito, badala ya fursa ya kujilimbikizia mali.
 26. Aina zote za uovu, ziharibiwe na moto wa Kimungu wa kuchoma, kwa jina la Yesu.
 27. Ee Bwana, viongozi wetu wajazwe ufahamu na hekima ya Kimungu.
 28. Ee Bwana, viongozi wetu wafuate ushauri wa Mungu na si wa mwanadamu na mapepo.
 29. Ee Bwana, viongozi wetu wawe na hekima na maarifa ya Mungu.
 30. Ee Bwana, serikali yetu iwe aina ambayo ingepata mwelekeo na uongozi Wako.
 31. Kila madhabahu ya kishetani katika nchi hii, hupokea moto wa Mungu na kuchomwa hadi majivu, kwa jina la Yesu.
 32. Ninanyamazisha kila nabii wa kishetani, kuhani na mtendaji, kwa jina kuu la Yesu. Nawakataza kuingilia mambo ya taifa hili, kwa jina la Yesu.
 33. Damu ya Yesu, safisha nchi yetu kutoka kwa kila uchafuzi wa damu, kwa jina la Yesu.
 34. Ninaamuru moto wa Mungu juu ya sanamu zote, dhabihu, matambiko, makaburi na viti vya enzi vya kishetani katika nchi hii, kwa jina la Yesu.
 35. Ninavunja makubaliano yoyote ya fahamu na yasiyo ya fahamu yaliyofanywa kati ya watu wa nchi hii na shetani, kwa jina la Yesu.
 36. Ninajitolea na kudai miji yetu yote kwa ajili ya Yesu, kwa jina la Yesu.
 37. Baba, baraka na uwepo wa Bwana upitie katika miji yetu yote, kwa jina la Yesu.
 38. Ninaamuru kupooza kabisa juu ya uvunjaji wa sheria, uasherati na uraibu wa dawa za kulevya katika nchi hii, kwa jina la Yesu.
 39. Baba, nguvu, upendo na utukufu wa Mungu visimamishwe katika nchi yetu, kwa jina la Yesu.
 40. Baba, na kuwe na kiu na njaa kwa Mungu katika mioyo ya Wakristo wa taifa hili, kwa jina la Yesu.
 41. Ee Bwana, weka roho ya uamsho nchini Nigeria.
 42. Ee Bwana, weka mikono yako ya madaraka na nguvu juu ya Jeshi na Polisi, taasisi na taasisi zote za serikali, vyuo vikuu na vyuo vyote nchini.
 43. Ee Bwana, nguvu za ufufuo za Bwana Yesu Kristo ziangukie uchumi wetu, kwa jina la Yesu.
 44. Baba, na kuwe na matunda na ustawi katika kila eneo la nchi hii, kwa jina la Yesu.
 45. Ninaamuru kila tishio kwa utulivu wa kisiasa, kiuchumi na kijamii nchini upooze, kwa jina la Yesu.
 46. Ninakatisha tamaa kila ushawishi wa nje wa kishetani juu ya taifa letu, kwa jina la Yesu.
 47. Ninaamuru mkanganyiko na kutokubaliana kati ya wana wa mwanamke mwenye dhamana anayepanga kulifunga taifa, kwa jina la Yesu.
 48. Ninavunja agano lolote kati ya ushawishi wowote wa nje wa kishetani na viongozi wetu, kwa jina la Yesu.
 49. Ninapooza kila roho ya upotevu wa rasilimali za kiuchumi katika nchi hii, kwa jina la Yesu.
 50. Roho ya kukopa, ondoka kabisa katika nchi hii, kwa jina la Yesu.
 51. Ee Bwana, jionyeshe kwa nguvu katika mambo ya taifa hili.
 52. Baba, ufalme wa Kristo uingie katika taifa hili, kwa jina la Yesu.
 53. Ee Bwana, fanya mambo mapya katika nchi yetu ili kuonyesha uwezo na ukuu wako kwa wahenga.
 54. Baba, ufalme wa Bwana wetu Yesu Kristo uingie ndani ya moyo wa kila mtu katika nchi hii, kwa jina la Yesu.
 55. Ee Bwana, unga mkono taifa hili.
 56. Utukufu wote wa taifa hili, ambao umeondoka, urudishwe, kwa jina la Yesu.
 57. Baba, maeneo yote yasiyoinjilishwa ya nchi hii, yafikiwe na Injili ya Bwana wetu Yesu Kristo, kwa jina la Yesu.
 58. Ee Bwana, tuma vibarua katika shamba lako la mizabibu ili kuwafikia wasiofikiwa katika nchi hii.
 59. Ninavunja ngome ya umaskini katika taifa hili, kwa jina la Yesu.
 60. Ee Bwana, sakinisha ajenda yako kwa ajili ya taifa hili.
 61. Kila nguvu ya giza, inayofanya kazi katika taasisi zetu za elimu, iaibike, kwa jina la Yesu.
 62. Wawakilishi wa kishetani wa nyadhifa muhimu katika nchi hii, wavunjwe, kwa jina la Yesu.
 63. Kila kiti kibaya cha enzi cha kiroho nyuma ya viti vyote vya enzi vya kimwili nchini Nigeria, kivunjwe, kwa jina la Yesu.
 64. Kila agano la kishetani, lililofanywa kwa niaba ya nchi hii na mtu yeyote, libatilishwe, kwa jina la Yesu.
 65. Ninawakanyaga nyoka na viboko wa mapigano ya kikabila katika nchi hii, kwa jina la Yesu.
 66. Ninaamuru uhalisia wa hali inayowazunguka Wakristo ili kuwapendelea katika nchi hii, kwa jina la Yesu.
 67. Ninamwondoa kila mfalme wa ajabu aliyewekwa katika roho juu ya nchi hii, kwa jina la Yesu.
 68. Kanuni zote, nguvu, watawala wa giza na uovu wa kiroho katika maeneo ya mbinguni, wakipigana dhidi ya taifa hili, wafungwe na kuaibishwa, kwa jina la Yesu.
 69. Bwana, haki itulie katika kila sehemu ya taifa hili, kwa jina la Yesu.
 70. Sifa.

2022 SABINI DAYS PRAYER & FASTING PROGRAMME imechapishwa na Dkt. D.K Olukoya (Mwangalizi Mkuu, Mlima wa Wizara za Moto na Miujiza Duniani kote)