Karibu Mgeni, Fadhili Ingia | Register

Ibada ya MFM 31 Oktoba 2022 – Jinsi ya kupata mapenzi ya Mungu (V)

By - | Categories: Ibada Tagi

Share this post:

MFM Devotional 28 October 2022 – How To Find The Will Of God II MADA: Jinsi ya Kupata Mapenzi ya Mungu (V) (Mlima wa Huduma za Moto na Miujiza, Ibada ya MFM 31 Oktoba 2022) BIBLIA KATIKA MWAKA MMOJA: Obadia 1, Waebrania 2, Mithali 26: 13-22 MAANDIKO YA MOTO: Marko 14: 12-16 (KJV) 12 Na siku ya kwanza ya mikate isiyotiwa chachu, walipoua pasaka, wanafunzi wake wakamwambia, Utaenda wapi na kujiandaa ili uweze kula pasaka? 13 Naye akawashtaki wanafunzi wake wawili, akawaambia, Nendeni mjini, na huko mtakutana nanyi mtu mwenye lami ya maji; mfuateni. 14 Na yeyote atakayeingia, mwambie mwema wa nyumba, Bwana asema, Yuko wapi mgeni, nitakula pasaka pamoja na wanafunzi wangu? 15 Naye atawapa chumba kikubwa cha juu kilichopambwa na kuandaliwa; huko utuandalie. 16 Wanafunzi wake wakatoka, wakaingia mjini, wakakuta kama alivyowaambia; nao wakaiandaa pasaka. MSTARI WA KUMBUKUMBU: "Lakini baba yake na mama yake hawakujua kwamba ilikuwa ya Bwana, kwamba alitafuta tukio dhidi ya Wafilisti: kwa maana wakati ule Wafilisti walikuwa na mamlaka juu ya Israeli." – Waamuzi 14: 4 NUKUU ZA MOTISHA: Wale wanaopenda, kutafuta na kuishi kwa ukweli watapata na kufanya mapenzi ya Mungu. SIFA NA IBADA: Chukua nyimbo za sifa na ibada kama zinavyoongozwa na Neno la Kinabii la Roho Mtakatifu kwa leo: Natabiri kwamba kuanzia leo, utaanza kuvuna benfits za kutafuta na kufanya mapenzi ya mungu, kwa jina la Yesu. Ibada ya MFM Kwa Ujumbe wa Leo 2022: Leo, tunapozunguka hotuba hii ya kufungua macho juu ya jinsi unaweza kupata na kufanya mapenzi ya Mungu, tutaangalia njia mbili zaidi: hali dhahiri na ushuhuda wa Roho. Mpendwa, Mungu mara nyingi huweka hali ili kuonyesha mapenzi Yake. Katika 2 Samweli 5: 22-25, Mungu alimpa Daudi ishara maalum ya wakati wa kuinuka na kushambulia Wafilisti. Pia katika Marko 14: 12-16, wanafunzi wa Yesu walipomwuliza ni wapi wangemwandaa kula Pasaka, aliwaambia, "Nenda mjini na mtu atakutana nawe ukiwa umebeba mtungi wa maji; mfuate…" Katika Luka 10: 8-9, Yesu pia aliwaambia wanafunzi wake, "Mji wowote mnaoingia, nao wanakula, kula." Pia Soma: Fungua Mbingu 31 Oktoba 2022 – Kushughulika na Pepo-Possessed Hebu tuchunguze baadhi ya mifano ya hali dhahiri. Towashi wa Ethiopia aliomba ufafanuzi wa Isaya 53 (Matendo 8:30-35). Sergius Paulus, Gavana wa Kupro, aliwaita Barnaba na Paulo, na alitaka kusikia neno la Mungu (Matendo 13: 7). Yesu na wanafunzi wake walialikwa kwenye ndoa huko Kana, Galilaya. Muujiza wa Yesu huko ulisababisha wengi kuamini (Yohana 2: 1-11). Vivyo hivyo, wakati Brooki wa Kerithi alipokauka, Eliya alijua ni wakati wa kuendelea, na Mungu akamwambia wapi pa kwenda (1 Wafalme 17: 1-9). Mpendwa, ili upate mapenzi ya Mungu kupitia hali dhahiri, unapaswa kuwa na imani kwa Mungu na "usiangalie mawimbi" na hali. Hilo lilikuwa kosa ambalo Petro alifanya wakati alikuwa akitembea juu ya maji kama ilivyoamriwa na Yesu (Mathayo 14: 30-31). Hatimaye, Mungu wakati mwingine hufunua mapenzi Yake kupitia "ushuhuda wa Roho". Biblia inafunua kwamba wakati mwingine Mungu anaongoza kwa kutupa tamaa kubwa. Mithali 21: 1 inasema kwamba moyo wa mfalme uko mikononi mwa Bwana… anaigeuza whithersoever atapenda. Zaburi 37: 4 pia inasema, "Jifurahishe katika Bwana; naye atakupa tamaa za moyo wako. Katika Waamuzi 14:1-4, Samsoni alitaka mwanamke Mfilisti. Biblia inasema, "Lakini baba yake na mama yake hawakujua kwamba ilikuwa ya Bwana- kwamba Yeye (Bwana) alikuwa akitafuta fursa ya kusonga dhidi ya Wafilisti. Kwa maana wakati ule Wafilisti walikuwa na mamlaka juu ya Israeli" (mstari wa 4). Ninaomba uongozwe na Roho Mtakatifu kutafuta na kufanya mapenzi ya Mungu mara kwa mara, kwa jina la Yesu. POINTI ZA MAOMBI: ASUBUHI Baba, nakushukuru kwa kunipa maarifa ya kutafuta na kufanya mapenzi yako, kwa jina la Yesu. Baba, nakushukuru kwa kutoniacha bila Baba na nisiyejiweza, kwa jina la Yesu. Ee Mungu, nipe baraka zinazotokana na wale wanaofanya mapenzi Yako, kwa jina la Yesu. JIONI nakataa kutoamini na shaka, kwa jina la Yesu. Baba, ongoza safari ya maisha yangu kwa mapenzi Yako kuu, kwa jina la Yesu. Baba, nisaidie kutambua mazingira dhahiri uliyojiwekea kwa ajili ya mapenzi Yako, kwa jina la Yesu. Ee Mungu, nisaidie kuelewa daima na kutii ushuhuda wa Roho Wako, kwa jina la Yesu. MAISHA YA JUU YA MLIMA ni ibada ya kila siku ya Dk. D.K Olukoya (Mwangalizi Mkuu, Mlima wa Wizara za Moto na Miujiza, Duniani kote)