Karibu Mgeni, Fadhili Ingia | Register

Ibada ya Juu ya Maisha ya Mlima 6 Oktoba 2022 Na Dk. D.K Olukoya – Rehema ya Mungu (I)

By - | Categories: IbadaTagi

Share this post:

MFM MADA: Rehema ya Mungu (I) (Mlima wa Huduma za Moto na Miujiza, Ibada ya MFM 6 Oktoba 2022) BIBLIA KATIKA MWAKA MMOJA: Yeremia 11: 18-23, Yeremia 12, Yeremia 13 Wakolosai 2: 6-23, Zaburi 118: 1-16 MAANDIKO YA MOTO: Luka 18: 10-13 (KJV) 10 Watu wawili walipanda hekaluni kuomba; yule Mfarisayo, na mwingine mtangazaji. 11 Mfarisayo akasimama na kuomba hivyo pamoja naye mwenyewe, Mungu, nakushukuru, kwamba mimi si kama watu wengine walivyo, wapotoshaji, wasio haki, wazinzi, au hata kama mtangazaji huyu. 12 Ninafunga mara mbili katika wiki, ninatoa zaka ya yote ninayomiliki. 13 Na yule mtangazaji, akisimama mbali, asingeinua sana macho yake mbinguni, bali akapiga kifua chake, akisema, Mungu nihurumie mimi mwenye dhambi. MSTARI WA KUMBUKUMBU: "Kwa maana yeye ni mwema: kwa kuwa rehema yake hudumu milele." – Zaburi 136: 1b NUKUU ZA MOTISHA: Hakuna kitu kinachostahili mtu kwa ushuhuda usio wa kawaida bali rehema ya Mungu. SIFA NA IBADA: Chukua nyimbo za sifa na ibada kama zinavyoongozwa na Neno la KinaBII la Roho Mtakatifu KWA LEO: KWA HIYO, NINAUNGANISHA MAISHA YAKO NA HATIMA YAKO KWA TUNDU LA NEEMA YA MUNGU, KWA JINA LA YESU.

Ibada ya MFM kwa UJUMBE wa leo 2022:

Rehema ya Mungu ni muhimu katika maisha na safari ya muumini yeyote anayetaka kumaliza vizuri. Bila huruma ya Mungu, hakuna mtu anayeweza kuwa huru kutokana na matokeo ya dhambi na upungufu wa mababu. Bila huruma, hatima nyingi ambazo adui ameziteka hazitawekwa huru. Rehema inahakikisha kuwa hupati hukumu au adhabu unayostahili. Rehema inakuhalalishia na kukupa kile ambacho wengine wanaoonekana wanatamani sifa lakini hawapati. Watu wawili walikwenda hekaluni kusali. Mmoja aliendelea kujihalalisha mwenyewe, "Ninafanya hivi, ninafanya hivyo, kwa hivyo ninastahili hili na lile." Alijiwekea mitihani, akaiweka alama na kutangaza alama yake. Mambo hayafanyi kazi kama hayo katika Ufalme wa Mungu. Mtu mwingine akasema, "Mimi si mkamilifu. Nahitaji rehema zako, Ee Bwana." Biblia inasema kwamba wa mwisho walihesabiwa haki, si wa zamani. Ninaomba rehema ya Mungu ikuhesabie haki na kukustahili, kwa jina la Yesu.

Katikati ya umati wa watu, rehema iko Zaccheaus. Ingawa hakuwa na mtazamo kwa wanadamu, Yesu alimwona juu ya mti na kutangaza kwamba atakuja nyumbani kwa Zakakeao. Mtu huyo, Zaccheaus, alikuwa mtoza ushuru na alikuwa amebadilisha watu wengi, lakini alikuwa na moyo mzuri na wa kutubu. Alifanya marejesho. Obed-edomu alikuwa mtu mwingine aliyepitia rehema ya Mungu. Uza, dereva wa gari lililokuwa likisafirisha Sanduku la Agano alikuwa amegusa sanduku na kuuawa. Daudi aliamua kupeleka safina nyumbani kwa mtu na akaamua juu ya Obed-edom. Mtu huyo akawa tajiri sana usiku kucha kwa sababu ya sanduku la agano alilokuwa amelihifadhi. Sulemani hakuwa mtoto halali bali huruma ilimpata na kumpendelea. Alichaguliwa mbele ya wana wengine wa Daudi kupanda kiti cha enzi kama mrithi wa baba yake. Mazingira ya jinsi mama yake alivyokutana na baba yake na dhambi walizotenda kabla ya kuzaliwa hazikuhesabika. Rehema ilishinda juu ya hukumu kwa Sulemani. Wapendwa, mbali na huruma ya Mungu, hakuna tumaini lingine kwa wanadamu. Mungu atubariki kwa neema mpya na rehema kila siku. Huruma ya Mungu ni kubwa kuliko makosa yako. Omba rehema za Mungu kila siku. Mungu ni rehema! SEHEMU ZA MAOMBI: ASUBUHI

 1. Asante, Baba, kwa sababu wewe ni mwema na rehema zako milele.
 2. Yesu, Mwana wa Daudi, nihurumie, kwa jina la Yesu.
 3. Mbingu ya rehema ya Kimungu, fungua kwangu sasa, kwa jina la Yesu.

JIONI

 1. Rehema ya Mungu, tafuta maisha yangu na ubadilishe hadithi yangu, kwa jina la Yesu.
 2. Baba, nitoe kwa ajili ya rehema na neema yako kama ulivyomfanyia Zakayo, kwa jina la Yesu.
 3. Ee Mungu, rehema yako ipate hukumu katika maisha yangu, kwa jina la Yesu.
 4. Baba, tuma rehema zako kwa nyumba yangu kama ulivyofanya kwa Obed-Edomu, kwa jina la Yesu.

MOUNTAIN TOP LIFE ni ibada ya kila siku ya Dk. D.K Olukoya (Mwangalizi Mkuu, Mlima wa Wizara za Moto na Miujiza, Duniani kote)

MFM 2022 MAOMBI YA SIKU SABINI NA PROGRAMU YA KUFUNGA – 6 Oktoba 2022

VITA VYA MAOMBI (3) SEHEMU YA 6: NILIPIZE KISASI KWA WAPINZANI WANGU KUSOMA: Luka 18 KUKIRI : Yeremia 46:10: Kwa maana hii ndiyo siku ya Bwana Mungu wa majeshi, siku ya kulipiza kisasi, ili aweze kulipiza kisasi kwa wapinzani wake: na upanga utakula, nao utaridhisha na kulewa na damu yao: kwa maana Bwana Mungu wa majeshi ana dhabihu katika nchi ya kaskazini kando ya mto Eufrati. SIKU YA 10 (Alhamisi, Oktoba 6, 2022) BREAK BY 2PM [Local Time] BIBLIA KATIKA SIKU 70 Siku ya 60: Yohana 5: 7 – 13: 30 NYIMBO ZA IBADA SIFA NA SALA YA IBADA YA SIFA NA SHUKRANI (Kusemwa kila siku) POINTI ZA MAOMBI:

 1. Kila nguvu inayonipigania kwa kukataa kuwa mtumwa, kufa, kwa jina la Yesu.
 2. Roho Mtakatifu, badilisha kila sala niliyoomba kwa laana dhidi ya wasumbufu wangu wa siri, kwa jina la Yesu.
 3. Kila afisa wa ujasusi wa kishetani anayeripoti maisha yangu kwa nguvu mbaya, hufa kwa aibu, kwa jina la Yesu.
 4. Kila nguvu ya waajiri wa uchawi na watumiaji waovu, hushindwa, kwa jina la Yesu.
 5. Kila nguvu ya wivu na ushindani mwitu unaozuia maendeleo yangu, kukoma, kwa jina la Yesu.
 6. Kila 'nguvu ya matumizi na dampo' inayosumbua biashara na mahusiano yangu, nikatishwe tamaa na kubadilishwa, kwa jina la Yesu.
 7. Kila alama mbaya inayopigana na mambo mema katika maisha yangu, acha maisha yangu peke yangu, kwa jina la Yesu.
 8. Uchokozi wa giza dhidi ya mafanikio yangu, unakoma, kwa jina la Yesu.
 9. Nguvu ya ubadilishaji mbaya wa sherehe juu ya maisha yangu, mapumziko, kwa jina la Yesu.
 10. Nguvu za utupu na utasa wa upendeleo unaofanya kazi dhidi yangu, huvunja kwa moto, kwa jina la Yesu.
 11. Kwa damu yako, Bwana, futa makovu ya zamani yanayosema dhidi ya neema zangu, kwa jina la Yesu.
 12. Milango kinyume ilipangwa kutoka kwa neema zangu, karibu sasa, kwa jina la Yesu.
 13. Neema zangu hazitatimiza umiliki mbaya wa giza, kwa jina la Yesu.
 14. Dhabihu zilitolewa kwa sanamu ili kukausha neema zangu, moto wa nyuma, kwa jina la Yesu.
 15. Kila laana ya pepo, inayofanya kazi dhidi ya maisha yangu, huniachilia, kwa jina la Yesu.
 16. Kila nguvu inayodumisha laana yoyote katika maisha yangu, hufa kwa moto, kwa jina la Yesu.
 17. Kila sauti mbaya inayosema "haiwezekani kwangu", hukumu yako haiwezi tena kunikamata, kufa kwa moto, kwa jina la Yesu.
 18. Matatizo yanayonisukuma kwenye kaburi la kifo kisicho na wakati, nakukataa, kwa jina la Yesu.
 19. Tatizo lolote gumu lililopewa kumeza hatima yangu, kushika moto, kwa jina la Yesu.
 20. Ee Mungu, inuka na kuwasumbua wale wanaotumia matatizo kunikatisha tamaa, kwa jina la Yesu.
 21. Mtu yeyote anayenisababishia maumivu kwa makusudi, aondoke kwangu na kamwe asirudi, kwa jina la Yesu.
 22. Hali ngumu zilizotokana na msingi wangu, huniachilia na kutoka katika maisha yangu, kwa jina la Yesu.
 23. Matatizo ambayo yatasababisha kufungua aibu na aibu, mimi sio mgombea wako, kufa, kwa jina la Yesu.
 24. Nguvu zinazotupa magonjwa, matatizo na shida katika maisha yangu, hubeba mzigo wako kwa moto, kwa jina la Yesu.
 25. Utukufu wangu na hatima yangu katika mikono isiyo sahihi, ninakujibu, kwa jina la Yesu.
 26. Kila nguvu ya giza kwa kutumia hatima yangu kwa uungu, moto wa Mungu, kuiteketeza, kwa jina la Yesu.
 27. Wakati maadui zangu wanaita majina yangu, hatima yangu haitajibu, kwa jina la Yesu.
 28. Kila nguvu inayotumia masaa ya usiku kuhitimisha kesi yangu, radi ya Mungu, kuitawanya, kwa jina la Yesu.

SALA YA SIFA NA SHUKRANI (KUSEMWA KILA SIKU)

Baba kwa jina la Yesu, nakushukuru kwa:

 1. Kunivuta kwa sala na nguvu,
 2. Wokovu wa nafsi yangu,
 3. Kunibatiza kwa Roho Mtakatifu,
 4. Kuzalisha karama za kiroho juu ya maisha yangu,
 5. Matunda ya roho yanayofanya kazi ndani yangu,
 6. Zawadi nzuri ya sifa,
 7. Njia zote ulizoingilia mambo yangu,
 8. Mpango wako wa Kimungu kwa maisha yangu,
 9. Hutaniacha kamwe wala kuniacha,
 10. Kunileta mahali pa ukomavu na maisha ya kina zaidi,
 11. Kuniinua nikianguka,
 12. Kuniweka katika amani kamili,
 13. Kufanya vitu vyote vifanye kazi pamoja kwa manufaa kwangu,
 14. Kunilinda dhidi ya mitego ya fowler na kutoka kwa tauni ya kelele,
 15. Nguvu ya ajabu katika Neno Lako na katika Damu ya Mwanakondoo,
 16. Ukiwapa malaika wako mashtaka juu yangu,
 17. Kunipigania dhidi ya wapinzani wangu,
 18. Kunifanya niwe zaidi ya mshindi,
 19. Kutoa mahitaji yangu yote kulingana na utajiri Wako katika utukufu,
 20. Uwezo wako wa uponyaji juu ya mwili wangu, nafsi na roho yangu,
 21. Kufurika moyo wangu kwa nuru ya mbinguni,
 22. Daima kunisababisha nishinde katika Kristo Yesu,
 23. Kugeuza laana zangu kuwa baraka,
 24. Kuniwezesha kukaa kwa usalama,
 25. Baraka zote za uzima,
 26. Ukuu wako, nguvu, utukufu, utukufu, utukufu na uadilifu wako,
 27. Kunyamazisha adui na avenger,
 28. Uko mkono wangu wa kuume na mimi sitaguswa,
 29. Wewe ni mwaminifu na utasaidia mwenyewe,
 30. Bila kuruhusu maadui zangu kufurahi juu yangu,
 31. Upendo wako wa ajabu,
 32. Wewe ni mkubwa na unastahili kusifiwa,
 33. Kuikomboa nafsi yangu kutoka kwa kifo na miguu yangu kutokana na kukwama,
 34. Wewe ni ngome yangu na kimbilio langu wakati wa shida,
 35. Uaminifu wako na matendo yako ya ajabu,
 36. Tendo lako la nguvu na kupita ukuu,
 37. Kutawanya upofu wa kiroho kutoka kwa roho yangu,
 38. Kuniinua kutoka kwa kina,
 39. Kunihifadhi na kuzuia miguu yangu isiteleze,
 40. Jina lako ni mnara imara, mwenye haki anakimbilia humo na yuko salama.

2022 SABINI DAYS PRAYER & FASTING PROGRAMME imechapishwa na Dkt. D.K Olukoya (Mwangalizi Mkuu, Mlima wa Wizara za Moto na Miujiza Duniani kote)