Karibu Mgeni, Fadhili Ingia | Register

Ibada ya Anglikana 7 Novemba 2022 – Imani na Upendo Katika Mateso

By - | Categories: Ibada Tagi

Share this post:

Anglican Communion MADA:Imani na Upendo Katika Mateso SOMA: 2 Wathesalonike 1: 1-4 (NKJV)

  1. Paulo, Silvanus, na Timotheo, Kwa kanisa la Wathesalonike katika Mungu Baba yetu na Bwana Yesu Kristo:
  2. Neema kwenu na amani kutoka kwa Mungu Baba yetu na Bwana Yesu Kristo.
  3. Tunatakiwa kumshukuru Mungu daima kwa ajili yenu, ndugu, kama inavyofaa, kwa sababu imani yenu inakua kupita kiasi, na upendo wa kila mmoja wenu unazidi kuelekeana,
  4. ili sisi wenyewe tujivunie kati ya makanisa ya Mungu kwa ajili ya uvumilivu na imani yenu katika mateso na dhiki zenu zote mnazovumilia,

UJUMBE: Katika barua hii, Mtume Paulo, kwa kukubaliana na Silvanus (Sila) na Timotheo, aliwapongeza waumini wapya wa Thesalonike kwa imani yao kubwa, kuongeza upendo kwa ndugu na uwezo wa kuvumilia mateso na mateso yaliyoletwa juu yao na majirani zao wa Kiyahudi wasioamini. Kumbuka kwamba kutaniko hili liliundwa hasa na Wagiriki (Mataifa) na wanawake wachache wanaoongoza wa mji (Matendo 17: 2-4). Wayahudi wasioamini walidanganya na kupanga njama dhidi ya Paulo na Sila (wamisionari) ambao waliwaelezea kama "wale ambao wameugeuza ulimwengu juu." Matokeo yake, Paulo na Sila walilazimika kukimbia mji karibu mara tu Kanisa lilipopandwa (Matendo 17: 6). Hata hivyo, ripoti za kupendeza kuhusu imani yao iliyozidi, kazi ya upendo na uvumilivu katikati ya mateso ya kutisha, zilimfanya Mtume Paulo kuandika barua hii ya pili kuonyesha shukrani kwa Mungu, na kuwapongeza kwa imani yao kwa Yesu Kristo na upendo wao kwa ndugu. Kanisa leo linahitaji wanaume na wanawake wenye ujasiri ambao watasimama kukabiliana na kupambana na uozo ndani ya zizi lake na jamii ya karibu kwani linatishiwa na chuki, tamaa na ufisadi pamoja na uasherati, ubinafsi, tamaa, kutokuwa na mungu na aina nyingine za maovu ya kijamii. Kristo atakapokuja, atapata ndani yetu aina ya imani, upendo na uvumilivu ulioonyeshwa na Kanisa la Kwanza la Thesalonike? MAOMBI: Bwana mpendwa, tafadhali ongeza imani yangu katika neema yako ya kuokoa ili niweze kusimama imara katika kutetea ukweli wako, kupitia Yesu Kristo Bwana wetu. Amina.