Karibu Mgeni, Fadhili Ingia | Register

Fungua Mbingu Kwa Vijana 29 Oktoba 2022 – Nguvu Katika Ulimi Wako

By - | Categories: Ibada Tagi

Share this post:

MADA: Nguvu Katika Ulimi Wako [Fungua Mbingu kwa Vijana 29 Oktoba 2022]]

open heaven for teens 1

KUKARIRI: Piga plowshares zako kwenye panga na pruninghooks zako kwenye mikuki: wacha wanyonge waseme, mimi nina nguvu. Yoeli 3:10

SOMA: 2 Wafalme 4:18-37

 1. Mtoto alipokuwa mzima, ikaanguka siku moja, akaenda kwa baba yake kwenda kwa reapers.
 2. Akamwambia baba yake, Kichwa changu, kichwa changu. Akamwambia kijana, Mpeleke kwa mama yake.
 3. Alipomchukua, akamleta kwa mama yake, akakaa magotini mpaka saa sita mchana, kisha akafa.
 4. Akapanda, akamlaza juu ya kitanda cha mtu wa Mungu, akamfungia mlango, akatoka nje.
 5. Akamwita mumewe, akasema, Nitume, nakuomba, mmoja wa vijana, na mmoja wa punda, ili nimkimbilie mtu wa Mungu, nije tena.
 6. Akasema, Kwa hiyo utaenda kwake siku hadi siku? Sio Mwezi Mpya, wala Sabato. Akasema, Itakuwa vizuri.
 7. Kisha akahuzunika punda, akamwambia mtumishi wake, Gari, na kwenda mbele; slack sio kupanda kwako kwa ajili yangu, isipokuwa nakupa zabuni.
 8. Basi akaenda akamjia mtu wa Mungu kumpanda Karmeli. Ikawa, mtu wa Mungu alipomwona mbali, akamwambia Gehazi mtumishi wake, Tazama, yonder ni yule Shunammite:
 9. Kimbia sasa, nakuomba, ukutane naye, na kumwambia, Je, ni vizuri na wewe? Je, ni vizuri kwa mume wako? Je, ni vizuri kwa mtoto? Akajibu, Ni vizuri:
 10. Na alipofika kwa mtu wa Mungu mlimani, alimkamata kwa miguu: lakini Gehazi alikaribia kumfukuza. Yule mtu wa Mungu akasema, Acheni yeye peke yake; kwa maana nafsi yake imekasirika ndani yake; na Bwana amenificha, wala hakuniambia.
 11. Kisha akasema, Je, nilimtamani mwana wa bwana wangu? Sikusema, Usinidanganye?
 12. Kisha akamwambia Gehazi, Gird juu ya viuno vyako, na uwachukue wafanyakazi wangu mkononi mwako, na uende njia yako: ukikutana na mtu yeyote, usimpige; na kama kuna saluti yoyote, mjibu tena: na waweke wafanyakazi wangu juu ya uso wa mtoto.
 13. Mama wa mtoto akasema, Kama Bwana anavyoishi, na kama nafsi yako inavyoishi, sitakuacha. Akainuka, akamfuata.
 14. Gehazi akapita mbele yao, akawaweka wafanyakazi juu ya uso wa mtoto; lakini hakukuwa na sauti, wala kusikia. Kwa hivyo alikwenda tena kukutana naye, akamwambia, akisema, Mtoto hajaamka.
 15. Elisha alipoingia ndani ya nyumba, tazama, mtoto alikuwa amekufa, akalazwa juu ya kitanda chake.
 16. Kwa hiyo, akaingia ndani, akawafungia mlango mabati, akamwomba Bwana.
 17. Akainuka, akamlaza mtoto, akaweka kinywa chake juu ya kinywa chake, na macho yake juu ya macho yake, na mikono yake juu ya mikono yake; akajinyoosha juu ya mtoto; na nyama ya mtoto ikawa na joto.
 18. Kisha akarudi, akaingia ndani ya nyumba kwenda na kurudi; akainuka, akajinyoosha juu yake; yule mtoto akapiga chafya mara saba, yule mtoto akafumbua macho yake.
 19. Akamwita Gehazi, akasema, Mwite huyu Shunammite. Hivyo akamwita. Na alipoingia kwake, akasema, Mchukue mwanao.
 20. Kisha akaingia ndani, akaanguka miguuni, akajiinamia chini, akamchukua mwanawe, akatoka nje.

BIBLIA KATIKA MWAKA MMOJA: 2 Timotheo 3: 1-17, Yeremia 25-26

UJUMBE:

Biblia inasema ulimi, ingawa ni mdogo, ni sehemu yenye nguvu zaidi ya mwili (Yakobo 3: 5). Ina nguvu sana kiasi kwamba inaweza kulitenga taifa zima. Kwa bahati mbaya, Wakristo wengi, licha ya kujua hili, bado wanatumia ulimi wao kwa njia mbaya. Moja ya njia mbaya ambayo wanatumia lugha zao ni kusema mambo mabaya kuhusu na kwao wenyewe. Siwezi kufikiria mtu anayejitambulisha kama mjinga kwa kufanya kosa wakati Biblia inasema yeye anayemwita jirani yake mpumbavu yuko katika hatari ya Jahannamu.

Mithali 18:21 inasema kifo na uzima viko katika uwezo wa ulimi. Kwa hiyo, tumia ulimi wako kufanya maisha kuwa mazuri. Kama umefeli tu mtihani au mtihani, ongea vyema na wewe mwenyewe, sema wewe ni kichwa na sio mkia, sema unajua vizuri kuliko walimu wako; kamwe usiseme wewe ni kushindwa. Baada ya hapo, jifunze kwa bidii zaidi. Unapokuwa katika hali yoyote ngumu, usiseme umemaliza, sema yote yatakuwa vizuri, kama mwanamke Shunamite katika maandishi yetu ya Biblia kwa leo, sema utaifanya, sema umebarikiwa na unapozungumza vyema, maneno yako yatakuwa hai na kuwa ukweli.

JAMBO MUHIMU:

Tumia muda kuzungumza mambo mazuri katika maisha yako sasa.

WIMBO: 'Tis Tamu Sana Kumwamini Yesu

 1. 'Tis tamu sana kumwamini Yesu,
  Ili tu kumchukua kwa neno lake;
  Ili tu kupumzika juu ya ahadi yake, Ili tu kujua,
  "Bwana asema hivi.

CHORUS
Yesu, Yesu, jinsi ninavyomwamini!
Jinsi nilivyomthibitishia o'er na o'er!
Yesu, Yesu, Yesu wa thamani!
Enyi neema ya kumwamini zaidi!

 1. O jinsi tamu ya kumwamini Yesu,
  Ili tu kuamini damu yake ya kutakasa;
  Kwa imani rahisi tu ya kunitumbukiza'Neath
  uponyaji, kusafisha mafuriko!
 2. Ndiyo, 'tis tamu kumwamini Yesu,
  kutoka kwa dhambi na nafsi kukoma;
  tu kutoka kwa Yesu kuchukua
  uzima na kupumzika, na furaha na amani.
 3. Nimefurahi sana kujifunza kukuamini Wewe,Precious Jesus,Saviour, Friend,Na ninajua kwamba Wewe uko pamoja nami,Wilt


  be with me to the end.

Ibada ya kila siku kwa mwongozo wa Teen iliandikwa na Mchungaji E.A. Adeboye, Mwangalizi Mkuu wa Kanisa la Kikristo la Mungu lililokombolewa, mojawapo ya kanisa kubwa zaidi la kiinjili ulimwenguni na pia Rais wa Huduma za Kristo Mkombozi.