Welkom Gas, asseblief Teken aan | Registreer

Billy Graham Oordenking 8 November 2022 – Onbeperkte God

By - | Categories: Oordenkings Etikette:

Share this post:

Bill Graham 1 ONDERWERP: Onbeperkte God , die Here jou God in jou midde is magtig; Hy sal red, Hy sal oor jou jubel van blydskap . . . —Sefanja 3:17 Die wêreld se miljoene kan na die strand afkom en hulle hande uitsteek om met seewater gevul te word. Hulle kon elkeen soveel neem as wat hulle wou, soveel as wat hulle nodig gehad het – en steeds sou die oseaan onveranderd bly. Sy mag en krag sou dieselfde wees, die lewe in sy onpeilbare dieptes sou onveranderd voortgaan, hoewel dit in die behoeftes voorsien het van elke enkele persoon wat met uitgestrekte hande langs sy oewers staan. So is dit ook met God. Hy kan oral tegelyk wees en ag slaan op die gebede van almal wat in die Naam van Christus roep; die magtige wonderwerke verrig wat die sterre op hul plekke hou, en die plante wat deur die aarde bars, en die visse wat in die see swem. Daar is geen beperking op God nie. Daar is geen beperking op Sy wysheid nie. Daar is geen beperking op Sy krag nie. Daar is geen beperking op Sy liefde nie. Daar is geen beperking op Sy genade nie. Gebed vir die dag: Almagtige God, hoe heerlik is my gedagtes van U, want U is oral – liefdevol en sorgsaam vir die fyn besonderhede van ons lewens! Geskryf deur Billy Graham, stigter van Billy Graham Evangelistic Association (BGEA). BGEA bestaan om die Evangelie van Jesus Christus op alle effektiewe maniere te verkondig en om die kerk en ander toe te rus om dieselfde te doen.