Welkom Gas, asseblief Teken aan | Registreer

Anglikaanse oordenking 1 November 2022 – Die verlostes van die verdrukking

By - | Categories: OordenkingsEtikette:

Share this post:

Anglican Communion ONDERWERP — Die verlostes van die verdrukking LEES: Prediker 6 (NLV)

 1. Daar is 'n euwel wat ek onder die son gesien het, en dit [is] algemeen onder mense:
 2. 'n Man aan wie God rykdom en rykdom en eer gegee het, sodat hy niks vir homself kortkom van alles wat hy begeer nie; tog gee God hom nie mag om daarvan te eet nie, maar 'n vreemdeling verteer dit. Dit [is] nietigheid, en dit [is] 'n bose verdrukking.
 3. As 'n man honderd [kinders] verwek en baie jare leef, sodat die dae van sy jare baie is, maar sy siel nie tevrede is met goedheid nie, of hy het inderdaad geen begrafnis nie, sê ek [dat] 'n doodgebore kind beter is as hy –
 4. want dit kom in nietigheid en vertrek in duisternis, en sy naam is bedek met duisternis.
 5. Alhoewel dit nie die son gesien het of [enigiets] geweet het nie, het dit meer rus as daardie man,
 6. al leef hy 'n duisend jaar twee keer – maar het hy nie goedheid gesien nie. Gaan nie almal na een plek nie?
 7. Al die arbeid van die mens [is] vir sy mond, En tog is die siel nie tevrede nie.
 8. Want wat meer het die wyse [man] as die dwaas? Wat het die arme man: Wie weet [hoe] om voor die lewendes te wandel?
 9. Beter [is] die gesig van die oë as die dwaal van begeerte. Dit [is] ook ydelheid en gryp na die wind.
 10. Wat 'n mens ook al is, hy is al genoem, Want dit is bekend dat hy die mens is; En hy kan nie stry met Hom wat magtiger is as hy nie.
 11. Aangesien daar baie dinge is wat ydelheid verhoog, hoe [is] die mens hoe beter?
 12. Want wie weet wat goed is vir die mens in die lewe, al die dae van sy ydele lewe wat hy soos 'n skaduwee verbygaan? Wie kan vir 'n man sê wat ná hom onder die son gaan gebeur?

DIE BOODSKAP: In die beginjare toe die Romeinse Ryk Christene vervolg het, het soveel martelare aan hul geloof gesterf en gevolglik het die Kerk spesiale dae opsy gesit om hulle te eer. Die Bybel sê nie vir ons om tot die heiliges te bid nie (Matteus 6:6) of deur die Heiliges (1 Timoteus 2:5), maar ons dink aan ons verbondenheid aan vorige heiliges en vind inspirasie in hulle verhale van God se getrouheid. Alle gedoopte Christene wat gesterf het en nou in heerlikheid by God is, word as Heiliges beskou. Allerheiligedag is bedoel om die nagedagtenis te eer aan ontelbare onbekende en ongekanoniseerde heiliges wat geen feesdae het nie. Hierdie fees word gehou om ons te leer om die heiliges wat in hul wedloop op aarde geseëvier het, te eer en hul lewens na te volg. Sommige heiliges was getuies wat op 'n Christusagtige wyse gepreek, onderrig en opgetree het; sommige was martelare, spesifiek doodgemaak omdat hulle hul geloof beoefen en verkondig het ondanks teenstand. Uit ons teks is hierdie groot menigte waarskynlik Christene van alle tye en plekke. God het lank gelede aan Abraham belowe dat sy nageslag so talryk soos die sterre sou wees (Gen 15:5) en soos die sand van die see (Gen 32:12). Nou sien ons daardie belofte vervul. Dit is 'n groot menigte Triomfantelike Christene, so groot dat niemand dit kan tel nie. Hierdie groot menigte, geklee in wit, handpalms takke in die hand, vier die verlossing wat hulle aan God se hand ervaar het. Terwyl ons vandag die Allerheiligedag vier, glo ons dat ons eendag by die heiliges in die hemel sal aansluit om ons God te verbly en te aanbid vir die verlossing wat ons in Christus Jesus gegee het. GEBED: Hemelse Vader, skenk my genade om getrou aan U te bly en op die ou end by die heiliges daarbo aan te sluit in die ewige aanbidding van U, deur Jesus Christus ons Here. Amen.